Priser fiskekort

Priser för fiske i Stor Stenträsk 2017

Köp av fiske kort görs genom swish på telnr 070-6024387 där korttyp, datum och namn anges. Det går även att betala in via internetbank direkt på bankgiro 636-4178 samt skicka ett mail till info.nbsf@telia.com med vilken korttyp som köps, namn på de som ska fiska samt datum och starttid för fisket eftersom bankgirot släpar efter några dagar. Priser inklusive moms.

Dygnskort 100:-. Gäller 24 tim från angiven starttid. Barn till och med 15 år fiskar gratis med målsman som löst fiskekort

Familjedygnskort 200:-. Gäller 24 tim från angiven starttid för målmän och barn till och med 17 år.

Årskort 800:-. Gäller 1/1-31/12. Barn till och med 15 år fiskar gratis med målsman som löst fiskekort

Familjeårskort 1600:-. Gäller 1/1-31/12 för målmän och barn till och med 17 år.